Huur je bij ons een klassieker, dan doen zowel jij als wij er alles aan om dit goed te laten verlopen. Dit heb je natuurlijk niet altijd zelf in de hand, en daarvoor zijn gedurende de huurperiode onze klassiekers optimaal verzekerd door Bovemij. Bij een gebeurtenis die leidt tot een claim bij deze verzekeraar, dien je altijd volgens een vast stappenplan te handelen. Hieronder zullen we deze stappen aangeven.

  1. Blijf vooral rustig en beleefd naar elkaar, zo behoudt je de rust en het overzicht.
  2. Is er letsel, of heeft het verkeer extreme hinder van het ongeval, waarschuw dan altijd de politie via het nummer 112
  3. Laat de situatie het toe, informeer dan zo snel mogelijk Klassiekershuren.nl telefonisch via 06-20441159.
  4. Probeer zo veel mogelijk namen en adresgegevens van mogelijke getuigen te noteren
  5. Erken geen aansprakelijkheid en doe geen uitspraken over de toedracht van de aanrijding. Je legt uitsluitend de situatie vast
  6. Vul in samenwerking met de tegenpartij een Europees aanrijdingsformulier in. Het formulier bestaat uit twee delen. Iedere betrokkene heeft een eigen deel. let op, vergeet niet allebei zowel de voor- als de achterzijde van dit formulier te ondertekenen!
  7. Mail, app of sms bij de eerste gelegenheid het schadeformulier naar het mobiele nummer 06-20441159 of naar het emailadres info@klassiekershuren.nl
  8. Moet jouw auto of die van de tegenpartij afgevoerd worden? Schakel dan de alarmdienst in. Het telefoonnummer van de alarmdienst vind je op je groene kaart

Dan is er altijd sprake van een Eigen Risico. Dit Eigen Risico staat gelijk aan het bedrag van €1.000,- en komt voor rekening van huurder. Bij het boeken van één van onze klassiekers is dit eigen risico echter afkoopbaar door een vast bedrag vooraf te voldoen. Je vind dit bedrag op de pagina  www.klassiekershuren.nl/info/tarieven/. Leidt een gebeurtenis dan tot een claim, dan neemt Klassiekershuren.nl de betaling van dit eigen risico voor zijn rekening. Een aantal gevallen zijn logischerwijs uitgesloten van afkoop van dit eigen risico. Deze uitsluitingen vind je in Artikel 7.4 van onze Algemene voorwaarden.